KORREKTURLÄSNING


En korrekturläsning påverkar textens läsbarhet och trovärdighet. Budskapet blir tydligare och textens kvalitet förbättras.  

Typer av texter som jag korrekturläser


  • manus
  • försäljningstexter
  • texter för nyhetsartiklar, pressreleaser, nyhetsbrev, annonser, kontrakt, årsredovisningar, rapporter, projektbeskrivningar, manualer, broschyrer,  reklamblad, webbsidor, bloggar och sociala medier.


Jag korrekturläser endast svenska texter.


Det som granskas är stavning, böjning, kommatering, avstavning, sifferuttryck, meningsbyggnad, interpunktion, förkortningar, särskrivningar och sammanskrivningar.


Jag ser också över vaga formuleringar, styckeindelning,

ordpar, teckenfel, referenshantering, upprepade ord, saknade och överflödiga mellanslag samt om texten är konsekvent vad gäller såväl stavning som användning av ordval, termer, namn, förkortningar etc. 



 


INFORMATION INFÖR KORREKTURSUPPDRAG



Använd Garamond eller Palatino som typsnitt med 12 punkter, dubbelt radavstånd, sidnumrering samt marginaler på 3 cm.


Du är välkommen att kontakta mig med information om vilken slags text som du önskar få korrekturläst samt antal ord.

Jag återkommer snarast möjligt med pris och tidsåtgång.

Inför uppdraget mejlar du mig din text i Word, Open office eller pdf tillsammans med eventuella önskemål samt ditt namn och postadress. 


Jag fakturerar via Frilans Finans efter utfört uppdrag. Betalning sker via faktura eller swish. Betalning sker inom 30 dagar. 


Jag hanterar alltid din text och korrekturläsning konfidentiellt. Dina uppgifter och din text sparas endast tills betalningen för uppdraget är genomförd. Jag för inga övriga register över mina kunder.





Copyright © Petra Dessmark 2020   Bilder: pixabay.com