Litteraturpedagog

PETRA DESSMARK

Litterärt och konstnärligt skapande ¤ Föreläsningar ¤ Workshops

Vad önskar du hjälp med i ditt läsfrämjande arbete?

 

I mitt arbete som litteraturpedagog är jag engagerad i olika läsfrämjande projekt på skolor, förskolor och bibliotek. Det är roligt och spännande att få vara med att väcka läslust hos barn, ungdomar och vuxna!

 

Hör av dig så kan vi, helt kostnadsfritt, diskutera vad jag kan bistå med på just din arbetsplats.

Ett besök kan vara allt från 30 minuter upp till flera timmar beroende på önskemål från arrangören.

 

Timpriset är 1200 kr. inkl. sociala avgifter exkl. moms (25%). Resekostnader och eventuell logi tillkommer. Fakturering sker efter utfört uppdrag med betalningsvillkor om 30 dagar från fakturadatum.

 

 

 

MÅLGRUPPER

Skolor

Förskolor

Bibliotek

Exempel på läsfrämjande projekt

 

  • påbörja och leda litteraturcirklar för elever och personal
  • berätta om läsfrämjande insatser och ge boktips under ett föräldramöte
  • ge litteraturtips utifrån den pedagogiska verksamheten och elevers individuella läsning
  • dramatisera böcker tillsammans med elever och/eller personal
  • presentera metoder för att integrera skönlitteraturen i undervisningen, i såväl teoretiska som praktiska ämnen
  • diskutera böcker tillsammans med elever och personal
  • hjälpas åt att hitta böcker inom t.ex. vissa genrer, ämnen och åldrar
  • inspirera elever som har svårt med sin läsning eller som bara tycker det är tråkigt att läsa
  • berätta/hålla föredrag om att använda skönlitteratur för att främja den mentala hälsan - biblioterapi
  • starta en boktipsartimme för elever då de kan träffas en gång i veckan för att tipsa varandra om olika böcker. Detta är en aktivitet som med fördel kan vara åldersövergripande i grundskolan då den ofta främjar det mobbingförebyggande arbetet på skolan.

Bild: Image courtesy of evgenyatamanenko reality at www.istockphoto.com

Om inget annat anges © Copyright 2011-2017 Petra Dessmark Respektera innehållet