Författarbesök & Workshops

PETRA DESSMARK

Litterärt skapande ¤ Föreläsningar ¤ Workshops ¤ Förlag

Författarbesök och workshops

 

Den tredje maj i år var det premiär för min workshop i kreativt skrivande på lågstadiet, spännande värre! Vid fyra tillfällen fick en grupp tredjeklassare prova på olika övningar att skriva text. Nyhetsnotiser, dikter och sagor blev mäkta populärt. I ett moment av workshopen inspirerades eleverna av Bengt-Erik Engholms bok "Snor". Eleverna lärde mig massor av nya saker med sina tankar och frågor. Tack!

 

 

Mina främsta syften med att göra författarbesök och workshops är att inspirera till skrivande och läsning samt att väcka kreativiteten och berättarglädjen. Besöket utformas i samråd med beställaren. Jag är öppen för förslag om det finns speciella önskemål. Ett besök kan vara allt från 30 minuter upp till flera timmar beroende på önskemål från arrangören. Jag kan erbjuda ett förmånligt inköp av en klassuppsättning böcker av min barnbok "Tusen små bubblor" om så önskas.

Målgrupper: skolor, förskolor och bibliotek.

 

 

 

 

Timpriset är 1200 kr. inkl. sociala avgifter exkl. moms (25%). Resekostnader och eventuell logi tillkommer. Fakturering sker efter utfört uppdrag med betalningsvillkor om 30 dagar från fakturadatum.

 

 

Kundomömen

 

Omdöme av Petra Dessmarks workshop i kreativt skrivande för en klass i årskurs tre

"Jag tycker att upplägget generellt har varit väldigt varierat och visat på många olika texttyper och sätt att inspireras i sitt skrivande. Tack ännu en gång för att du ville komma till oss och dela med dig av dina kunskaper och ditt intresse för texter och skrivande! Det har varit oerhört lärorikt för både barnen och mig."

Hälsningar Marie

 

 

Vad vi kan göra under ett författarbesök eller en workshop

 

  • vi har boksamtal kring någon av mina böcker om t.ex. teman, bokens tillkomst, hur texten är uppbyggd, hur text

och bild samverkar - det underlättar avsevärt om eleverna har läst boken innan besöket

 

  • jag högläser ur en av mina böcker

 

  • vi har skaparverkstad då vi ritar, målar och berättar kring teman från en särskild bok, t.ex. från "Tusen små bubblor" som tar upp rädslor, mod och ångest - detta passar speciellt bra för förskolebarn och elever upp till tredje klass

 

  • vi har workshop i kreativt skrivande där eleverna får berättarknep, skrivtips, skrivövningar och respons på övningarna

 

  • vi har workshop i muntligt berättande för att väcka berättarglädjen, inspirera varandra, utveckla språket och fantasin

 

  • jag svarar på elevernas frågor om boken och andra funderingar som de klurar på

 

  • vi skriver en bok tillsammans, detta sker under minst två besök och i priset ingår en klassuppsättning av den nya fysiska boken vi skriver

 

  • jag berättar om språklig lust, läs- och skrivfrämjande aktiviteter, fantasi och kreativitet som vi sedan praktiserar

 

  • vi har workshop i novellskrivande, denna vänder sig till högstadiet, gymnasiet, vuxenutbildning och bibliotek.

 

Firman

Den huvudsakliga verksamheten för firman "Petra Dessmark" är inom litterärt skapande och bokutgivning.

Firman är momsregistrerad och godkänd för F-skatt. Till firman hör även Dessmarks Förlag.

 

Organisationsnr. 19680826-3948-3

Postadress

Dessmarks Förlag

Fabriksgatan 14

222 35 Lund

 

E-post

Till förlaget:

dessmarksforlag[at]petradessmark.com

Till konsultfirman:

consulting[at]petradessmark.com

 

Följ förlaget på sociala kanaler

Följ firman på sociala kanaler

Facebook

 

Följ Petra på sociala kanaler

Facebook

Instagram

Många av bilderna på webbsidan är fria bilder, Creative Commons CC0, från pixabay.com

 

Övrigt material © Copyright 2011-2017 Petra Dessmark Respektera innehållet