Författarbesök

PETRA DESSMARK

Den tredje maj i år var det premiär för min workshop i kreativt skrivande på lågstadiet, spännande värre! Vid fyra tillfällen fick en grupp tredjeklassare prova på olika övningar att skriva text. Nyhetsnotiser, dikter och sagor blev mäkta populärt. I ett moment av workshopen inspirerades eleverna av Bengt-Erik Engholms bok "Snor".

Eleverna lärde mig massor av nya saker med sina tankar och frågor. Tack!

FÖRFATTARBESÖK & WORKSHOPS

Litterärt och konstnärligt skapande ¤ Föreläsningar ¤ Workshops

Mina främsta syften med författarbesöken är att inspirera till skrivande och läsning samt att väcka kreativiteten och berättarglädjen.

Besöket utformas i samråd med beställaren. Jag är öppen för förslag om det finns speciella önskemål.

Jag kan erbjuda ett förmånligt inköp av en klassuppsättning böcker av min barnbok

"Tusen små bubblor" om så önskas.

Ett besök kan vara allt från 30 minuter upp till flera timmar beroende på önskemål från arrangören.

 

Timpriset är 1200 kr. inkl. sociala avgifter exkl. moms (25%). Resekostnader och eventuell logi tillkommer. Fakturering sker efter utfört uppdrag med betalningsvillkor om 30 dagar från fakturadatum.

 

 

 

MÅLGRUPPER

Skolor

Förskolor

Bibliotek

Vad vi kan göra under författarbesöket

 

  • vi har boksamtal kring någon av mina böcker om t.ex. teman, bokens tillkomst, hur texten är uppbyggd, hur text

och bild samverkar - det underlättar avsevärt om eleverna har läst boken innan besöket

  • jag högläser ur en av mina böcker
  • vi har skaparverkstad då vi ritar, målar och berättar kring teman från en särskild bok, t.ex. från "Tusen små bubblor" som tar upp rädslor, mod och ångest - detta passar speciellt bra för förskolebarn och elever upp till tredje klass
  • vi har workshop i kreativt skrivande där eleverna får berättarknep, skrivtips, skrivövningar och respons på övningarna
  • vi har workshop i muntligt berättande för att väcka berättarglädjen, inspirera varandra, utveckla språket och fantasin
  • jag svarar på elevernas frågor om boken och andra funderingar som de klurar på
  • vi skriver en bok tillsammans, detta sker under två besök och i priset ingår en klassuppsättning av den nya fysiska boken vi skriver
  • jag berättar om språklig lust, läs- och skrivfrämjande aktiviteter, fantasi och kreativitet som vi sedan praktiserar
  • vi har workshop i novellskrivande, denna vänder sig till högstadiet, gymnasiet, vuxenutbildning och bibliotek.

Om inget annat anges © Copyright 2011-2017 Petra Dessmark Respektera innehållet